Thời gian lập quy chế quản lý kiến trúc là bao lâu?

Ngày hỏi:01/08/2020

Xin hỏi về việc lập quy chế quản lý kiến trúc theo quy định mới nhất. Thời gian lập quy chế này là bao lâu? Rất mong nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 7 Nghị định 85/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 07/09/2020) quy định về thời gian lập chế quản lý kiến trúc như sau:

   Thời gian lập quy chế quản lý kiến trúc: Đối với thành phố trực thuộc trung ương không quá 15 tháng; đối với các trường hợp còn lại không quá 12 tháng, kể từ thời điểm được giao lập quy chế.

   Ngoài ra, điều luật cũng có quy định về thời gian thẩm định, phê duyệt và ban hành quy chế quản lý kiến trúc. Theo đó:

   - Thời gian thẩm định quy chế quản lý kiến trúc: Đối với thành phố trực thuộc trung ương không quá 30 ngày; đối với các trường hợp còn lại không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   - Thời gian phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc không quá 10 ngày, kể từ ngày được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT