Thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Ngày hỏi:03/12/2015

Xin cho hỏi: 1-Sau khi công trình hoàn thành Chủ đầu tư các bên đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình đúng ngày hoàn thành đã ký trong hợp đồng nhưng biên bản nghiệm thu hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng chậm hơn 6 tháng vì chưa có đơn vị tiếp nhận mà khi đã có UBND Tỉnh cho phép mới nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng như vậy đúng hay sai? 2- Trong hợp đồng xây lắp thì thời gian hoàn thành công trình có tính cả thời gian nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng hay không?

  Nội dung này được Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tư vấn như sau:

  • Thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
   (ảnh minh họa)
  • (1). Thời gian tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng chậm 06 tháng so với nghiệm thu hoàn thành công trình đúng hay sai: Việc xác định đúng hay sai phải căn cứ vào nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết. Hiện nay các văn bản pháp luật không quy định mốc thời gian tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình. Tuy nhiên, việc nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng phải đảm bảo quy định tại khoản 4, Điều 31 Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ “về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng”, đồng thời tại khoản 5, Điều 31 của Nghị định này quy định Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan thỏa thuận về thời điểm nghiệm thu, trình tự và nội dung nghiệm thu. (2). Thời gian thi công hoàn thành công trình trong hợp đồng xây lắp có tính thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng không: Theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số: 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ “Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng” thì hợp đồng xây lắp chỉ có thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng xây lắp có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây lắp đã ký kết. Sở Xây dựng trả lời để ông được rõ./


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Tỉnh Phú Yên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn