Thời gian tổ chức thi sát hạch cấp CCHN kiến trúc?

Ngày hỏi:11/08/2020

Theo quy định mới nhất về tổ chức thi sát hạch cấp CCHN kiến trúc, xin hỏi thời gian tổ chức thi sát hạch được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 5 Điều 25 Nghị định 85/2020/NĐ-CP có quy định:

   Việc tổ chức sát hạch theo định kỳ 06 tháng một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu thực tế tại các địa điểm tổ chức sát hạch đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp không tổ chức sát hạch được thì phải thông báo 01 lần tới cá nhân đăng ký sát hạch bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký.

   Như vậy việc tổ chức thi sát hạch cấp CCHN kiến trúc được thực hiện theo định kỳ 06 tháng một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu thực tế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn