Thời hạn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội tối đa là bao lâu?

Ngày hỏi:18/06/2021

Liên quan đến quy định về nhà ở xã hội. Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thời hạn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội tối đa là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP, có quy định:

   Thời hạn vay: Thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

   => Như vậy, thời hạn vay để thuê, mua nhà ở xã hội là tùy thuộc sự thỏa thuận giữa ngân hàng và bên vay. Nhưng không được quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay lần đầu.

   Bên cạnh đó, Nghị định cũng có quy định:

   Lãi suất vay trong thời hạn vay:

   - Lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cho từng thời kỳ;

   - Lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng được chỉ định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn