Thời hiệu áp dụng các quy định bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Ngày hỏi:19/10/2009

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Huỳnh Văn Lượng hỏi hiệu lực thi hành nội dung Điều 11 của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều 3 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, có văn bản nào khác cho phép kéo dài thời gian có hiệu lực không.

Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Theo quy định, thời hiệu áp dụng đối với Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 đã được quy định tại Điều 77: “Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2006”.

    Thời hiệu áp dụng đối với Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng đã được quy định tại Điều 77: “...15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo”.

    Bộ Xây dựng cho biết, về nguyên tắc, các văn bản hướng dẫn Luật không trái với luật và hướng dẫn đồng bộ để khi luật có hiệu lực thì các tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện theo quy định của Luật và Nghị định từ khi các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên có hiệu lực. Tuy nhiên, có những quy định trong luật chưa cụ thể và chi tiết, việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền chuyên môn còn chưa kịp thời, vì vậy, còn một số công việc, quy định mới cần kiện toàn tổ chức cũng như nội dung cần thực hiện còn phải tiếp tục hoàn chỉnh trong các văn bản tiếp theo do các cơ quan có thẩm quyền ban hành để thực hiện như các Thông tư hướng dẫn, chỉ thị, quyết định.

    Liên quan đến phản ánh của ông Huỳnh Văn Lượng về việc hiện nay có nhiều tổ chức, cá nhân tư vấn đầu thầu, tư vấn giám sát thi công, tổ chức đấu thầu thi công chưa thực hiện theo đúng quy định, Bộ Xây dựng cho rằng, nếu cá nhân ông phát hiện tổ chức, cá nhân nào thực hiện chưa đúng pháp luật, thì cần báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để được giải thích hoặc ngăn chặn kịp thời.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn