Thông báo đưa công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa vào sử dụng

Ngày hỏi:23/04/2021

Cho hỏi việc thông báo đưa công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa vào sử dụng thực hiện thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông báo đưa công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa vào sử dụng
   (ảnh minh họa)
  • Điều 39 Nghị định 08/2021/NĐ-CP có quy định về việc thông báo đưa công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa vào sử dụng như sau:

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, chủ đầu tư gửi thông báo bằng văn bản đến Chi cục đường thủy nội địa khu vực (đối với công trình trên đường thủy nội địa quốc gia, hành lang bảo vệ luồng, vùng nước ngoài phạm vi luồng quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia), Sở Giao thông vận tải (đối với công trình trên đường thủy nội địa địa phương, hành lang bảo vệ luồng, vùng nước ngoài phạm vi luồng địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương).

   - Nội dung thông báo

   + Tên công trình;

   + Vị trí (lý trình, địa danh, tọa độ);

   + Các thông số chính của công trình;

   + Thời gian bắt đầu khai thác.

   - Thông báo đưa công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa vào sử dụng theo Mẫu số 25 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn