Thông Tư 09 của Bộ Xây dựng

Ngày hỏi:27/02/2009
Nguyên vào ngày 27/10/2005, Cty TNHH N-T Thanh Hưng (2TV) trúng thầu San Lắp Mặt Bằng (cát cồn..) khu tái định cư Hòa Phú và ký Hợp đồng thi công 02 gối thầu Khu A và Khu C. Lệnh khởi công ngày 09/11/2005, thời gian thi công là 148 ngày. Thời gian thi công kéo dài một phần là do : Biện pháp thi công là bơm cát xuyên qua quốc lộ 1A, thực tế khi vào thi công thì biện pháp thi công xuyên qua quốc lộ 1A không được. Lý do : không được phép đặt ống xuyên qua Quốc Lộ 1A. Sau đó Đơn vị thi công có văn bản đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát công trình chấp thuận cho Đơn vị thi công thi công bằng ôtô ben tự đổ. Vị trí công trình Khu A nằm phía trước sau là Khu C nên thi công Khu A mới có đường vào Khu C Vào ngày 30/03/2006 Chủ đầu tư mở cuộc họp cùng Đơn vị thi công và Tư vấn giám sát chỉ đạo bằng biên bản rất rõ : 1) Chỉ tập trung san lắp Khu A cho xong rồi mới thi công Khu C để Chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 2) Tạm ngưng thi công Khu C: Trong quá trình thi công Khu A thì vướng giải tỏa mặt bằng, thay đổi thiết kế vị trí bờ bao, diện tích lớn hơn so với thiết kế ..... nên thời gian thi công kéo dài đến 10/12/2006 mới xong và bàn giao. Vào ngày 12/12/2006 : Chủ đầu tư mời Đơn vị thi công họp chỉ đạo rõ bằng biên bản cuộc họp chấp thuận cho Đơn vị thi công thi công tiếp Khu C với thời gian thi công là 100 ngày ( kể từ ngày 12/12/2006 ). Đơn vị thi công tập trung đến hết 100 ngày thi công đạt 65% toàn bộ gối thầu. Ngày 16/04/2007: Chủ đầu tư mở cuộc họp mời Đơn vị thi công và Tư vấn giám sát thành lập biên bản họp với nội dung như sau : 1) Thời gian thi công gói thầu Khu C là 148 ngàykể từ ngày 10/11/2005 nhưng do điều kiện khách quan thời gian thi công kéo dài và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư : Thay đổi biện pháp thi công (theo biên bản hiện trường 01/12/2005). Tạm ngưng thi công Khu C tại biên bản họp 30/03/2006. 2) Ngày 12/12/2006 Chủ đầu tư chấp thuận cho đơn vị thi công thi công tiếp Khu C với thời gian là 100 ngày (kể từ ngày 12/12/2006). 3) Sau khi đối chiếu tại hiện trường sau 100 ngày Đơn vị thi công đạt 65% nên Đơn vị thi công đã vi phạm Hợp đồng về thời gian thi công với khối lượng còn dư lại là 35%. Nên Chủ đầu tư quyết định phạt Đơn vị thi công với số tiền là : 34.043.000 đồng. 4) Rồi Chủ đầu tư ký phụ lục Hợp đồng cho Đơn vị thi công thi công tiếp cho hoàn thành công trình là 70 ngày (kể từ ngày 16/04/2007). Vậy: Toàn bộ khối lượng thi công từ 01/01/2007 đến ngày 16/04/2007 bị ảnh hưởng giá vật tư, nhiên liệu.... trượt giá, vậy Đơn vị thi công có được điều chỉnh theo : Thông Tư 09/BXD hay không ? Phần khối lượng còn lại 35% thi công kể từ ngày 16/04/2007 đến hết 70 ngày theo phụ lục Hợp đồng có được điều chỉnh giá theo Thông Tư 09/BXD hay không?

  Nội dung này được Trung tâm Thông tin tư vấn như sau:

  • Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư và hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư và nhà thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu. Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định. Nguyên tắc của thông tư này là hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng (giảm) chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu. Về trường hợp của Bạn, nếu hợp đồng của Bạn theo hình thức giá hợp đồng trọn gói hoặc hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định có khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng (giảm) chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu, thì Bạn được điều chỉnh giá vật liệu.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn