Thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức quản lý dự án được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:31/05/2019

Đơn vị tôi là doanh nghiệp có 51 % vốn nhà nước. Hoạt động của chúng tôi là tổ chức xây dựng các công trình trọng điểm có vốn đầu tư của nhà nước thông qua đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ tiến hành thành lập ban quản lý dự án nhằm chuyên nghiệp hóa quá trình quản lý đối với từng dự án được giao. Xin hỏi, pháp luật có quy định gì về điều kiện của tổ chức quản lý dự án không? Nếu có thì thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hay chứng chỉ này như thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Về điều kiện đối với tổ chức quản lý dự án.

   Theo quy định tại Khoản 30 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP thì tổ chức tham gia hoạt động tư vấn quản lý dự án thì phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:

   a) Hạng I:

   - Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

   - Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với công việc đảm nhận;

   - Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

   - Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên.

   b) Hạng II:

   - Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng II trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

   - Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với công việc đảm nhận;

   - Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

   - Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên.

   c) Hạng III:

   - Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng III trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

   - Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với công việc đảm nhận;

   - Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

   Về thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức quản lý dự án.

   Hồ sơ thủ tục như sau:

   1/Đơn đề nghị mẫu.

   2/Ảnh màu/ scan bản chính:

   - Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc quyết định thành lập tổ chức

   - Quy trình quản lý thực hiện công việc.

   - Hệ thống QLCL tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp (ISO).

   - Báo cáo tài chính 03 năm.

   3/

   Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn và xác định hạng của chứng chỉ theo phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 24/2016/TT-BXD.

   4/ Ảnh màu/ scan từ bản chính

   - Danh sách, văn bằng, chứng chỉ, HĐLĐ cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan về kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo phụ lục 04.

   - Các HĐ và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không có 03 HĐ, 03 BBNT)

   Về cơ quan cấp chứng chỉ năng lực tổ chức quản lý dự án

   Cơ quan cấp chứng chỉ:

   - Chứng chỉ năng lực tổ chức tư vấn quản lý dự án do Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ xây dựng cấp.

   - Chứng chỉ năng lực tổ chức tư vấn quản lý dự án hạng 2,3 do Sở Xây dựng cấp.

   Như vậy, bạn đối chiếu với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp nhằm xác định tiêu chuẩn của từng hạng cụ thể trong tổ chức quản lý dự án. Từ đó thực hiện thủ tục xin cấp chứng chỉ tại cơ quan có thẩm quyền một cách chính xác nhất.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn