Thực hiện công tác thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng

Ngày hỏi:23/07/2015
phí khảo sát xây dựng, trong đó tại khoản 3, Điều 8, quy định: “Đối với công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, chủ đầu tư trình cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng thẩm tra dự toán chi phí khảo sát theo quy định” . Theo đó, công tác thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đã được Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện đúng theo các quy định. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Theo đó, đối với công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm thẩm định dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật), hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng công trình; công tác thẩm tra do các tổ chức tư vấn thực hiện trong trường hợp có yêu cầu. Vậy, công tác thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng đối với công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định nào sau khi Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực?

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 78 Luật Xây dựng năm 2014 thì tài liệu khảo sát xây dựng (nhiệm vụ khảo sát xây dựng, dự toán chi phí khảo sát xây dựng,...) là một tài liệu kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng đối với công trình sử dụng vốn nhà nước của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn