Tiêu chí về Môi trường và an toàn thực phẩm xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Ngày hỏi:01/12/2016

Tiêu chí về Môi trường và an toàn thực phẩm xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 là gì? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi là cán bộ đang công tác tại Ủy ban nhân dân xã X. Được biết, Thủ tướng vừa ra quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Tôi có một vài thắc mắc mong được các anh chị giải đáp. Anh chị cho tôi hỏi: Tiêu chí về Môi trường và an toàn thực phẩm xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 là gì? Rất mong nhận được sự giải đáp của các anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quyết định mới nhất của Thủ tướng Chính phủ là Quyết định 1980/QĐ-TTg năm 2016 thì tiêu chí về Môi trường và an toàn thực phẩm xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

   - Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định. Cả nước phải đạt chỉ tiêu chung là tối thiểu 95%, trong đó có tối thiểu 65% là nước sạch. Đối với các địa phương sẽ có những tiêu chí khác nhau, cụ thể như sau:

   + Trung du miền núi phía Bắc: Tối thiểu là 90% trong đó tổi thiểu 50% là nước sạch.

   + Đồng bằng sông Hồng: Tối thiểu là 98%, trong đó tối thiểu 65% là nước sạch.

   + Bắc Trung Bộ: Tối thiểu là 98% trong đó tối thiểu 60% là nước sạch.

   + Duyên hải Nam Trung bộ: Tối thiểu là 55% trong đó tối thiểu 60% là nước sạch.

   + Tây Nguyên: Tối thiểu là 95% trong đó tối thiểu 50% là nước sạch.

   + Đông Nam bộ: Tối thiểu là 98% trong đó tổi thiểu 65% là nước sạch.

   + Đồng băng Sông Cửu long: Tối thiểu là 95% trong đó tối thiểu 65% là nước sạch.

   - Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Cả nước và các địa phương đều phải đạt chỉ tiêu là 100%.

   - Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn. Cả nước và các địa phương đều đạt tiêu chí.

   - Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch. UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm văn hóa từng dân tộc.

   - Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. Cả nước và các địa phương đều đạt.

   - Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch. Cả nước phải đạt được chỉ tiêu tối thiêu là 75%. Với các địa phương sẽ có những chỉ tiêu cụ thể như sau:

   + Trung du miền núi phía Bắc: Tối thiểu là 70%.

   + Đồng bằng sông Hồng: Tối thiểu là 90%.

   + Bắc Trung Bộ: Tối thiểu là 85%.

   + Duyên hải Nam Trung bộ: Tối thiểu là 85%.

   + Tây Nguyên: Tối thiểu là 70%.

   + Đông Nam bộ: Tối thiểu là 90%.

   + Đồng băng Sông Cửu long: Tối thiểu là 70%.

   - Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Cả nước phải đạt chỉ tiêu chung, tối thiêu là 70%. Với các địa phương, sẽ có những tiêu chí khác nhau, cụ thể như sau:

   + Trung du miền núi phía Bắc: Tối thiểu là 60%.

   + Đồng bằng sông Hồng: Tối thiểu là 80%.

   + Bắc Trung Bộ: Tối thiểu là 70%.

   + Duyên hải Nam Trung bộ: Tối thiểu là 75%.

   + Tây Nguyên: Tối thiểu là 60%.

   + Đông Nam bộ: Tối thiểu là 80%.

   + Đồng băng Sông Cửu long: Tối thiểu là 70%.

   - Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Cả nước và các địa phương đều đạt chỉ tiêu là 100%.

   Tiêu chí về Môi trường và an toàn thực phẩm xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được quy định tại Bộ tiêu chí ban hành kèm Quyết định 1980/QĐ-TTg năm 2016 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn