Tiêu chuẩn nghiệm thu bê tông

Ngày hỏi:28/11/2011
Theo TCVN 5574-1991 (nay đã được thay thế bằng TCXDVN 356-2005), sử dụng khái niệm Mac bê tông M, để đánh giá bê tông. Đi cùng với đó là tiêu chuẩn TCVN 4453-1995 về thi công và nghiệm thu bê tông. Theo điều 7.1.8: "cường độ bê tông trong công trình sau khi kiểm tra bằng ép mẫu tuổi 28 ngày ... được coi là đạt yêu cầu thiết khi giá trị trung bình các tổ mẫu không được nhỏ hơn Mac thiết kế và không có mẫu nào trong các tổ mẫu nhỏ hơn 85% mác thiết kế. Nay theo TCXDVN 356-2005, khái niệm để đánh giá bê tông là Cấp độ bền B. Nhưng tiêu chuẩn nghiệm thu thì vẫn chưa có thay đổi (TCVN 4453-1995, vẫn là hiện hành). Vậy việc áp dụng điều 7.1.8 trong TCVN 4453-1995 được vận dụng thế nào để nghiệm thu bê tông khi đề án thiết kế lấy giá trị cấp độ bền Bê tông B làm cơ sở đánh giá bê tông?

  Nội dung này được Vụ Khoa học công nghệ và môi trường tư vấn như sau:

  • Nếu sử dụng TCXDVN 356:2005 để thiết kế, phải áp dụng cấp độ bền B. Cấp độ bền B là khái niệm liên quan đến cường độ chịu nén của bê tông ở tuổi 28 ngày với xác suất đảm bảo 95%. Đơn vị thi công phải tập hợp các số liệu thống kê mẫu thí nghiệm, đưa ra độ lệch chuẩn để từ đó xác định và đảm bảo cấp độ thử theo thiết kế. Nếu không có số liệu, tiêu chuẩn cho phép sử dụng hệ số biến động v = 13,5 % để xác định cấp độ bền B:

   B = Bm (1 - 1,64 x 0,135)

   B = 0,78 Bm

   trong đó Bm - cường độ trung bình (mác BT) của các mẫu thử.

   Theo nguyên tắc trên, khi đánh giá và nghiệm thu chất lượng BT, đơn vị thi công và chủ đầu tư có thể sử dụng các giá trị cường độ trung bình các mẫu thử (mác BT) để suy ra cấp độ bền B.  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn