Tính chi phí phát sinh tư vấn giám sát

Ngày hỏi:05/02/2010
Tôi làm quản lý dự án tại một dự án vốn ngân sách, dự án được phê duyệt thời hạn 2005-2007. Chúng tôi có ký một hợp đồng với đơn vị TVGS với nội dung có 2 điểm như sau: 1. Về thời gian: Bắt đầu từ khi dự án khởi công đến khi bàn giao đưa vào sử dụng. 2. Về chi phí: Tạm tính theo tỷ lệ % quy định trong quyết định 10/2005 BXD. Giá trị quyết toán cuối cùng tính trên khối lượng thực tế thi công. Do khủng hoảng về giá vật liệu năm 2007 công trình bị kéo dài và đến nay chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện nay đơn vị TVGS yêu cầu chúng tối phải tính chi phí phát sinh do kéo dài thời gian cho họ (tính theo thời gian không tính theo KL nữa) nếu không họ xẽ không thực hiện tiếp nghĩa vụ theo hợp đồng TVGS của mình. Đơn vị TVGS đã ngừng mọi hoạt động gây khó khăn cho CĐT trong công tác bàn giao, quyết toán công trình. Chúng tôi muốn hỏi Bộ Xây dựng: - Có cách nào để tính phát sinh theo thời gian cho nhà thầu TVGS không? - Trong trường hợp không tính được phát sinh theo thời gian nhà thầu TVGS không thực hiện nghĩa vụ của mình Chúng tôi bàn giao và quyết toán công trình như thế nào?

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các qui định của nhà nước có liên quan. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng phải điều chỉnh một số nội dung trong hợp đồng thì hai bên đàm phán trên nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích của mỗi bên và các qui định của nhà nước có liên quan.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn