Tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng có trách nhiệm gì?

Ngày hỏi:18/02/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng có trách nhiệm gì? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 7 Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành có quy định về trách nhiệm của tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng như sau:

   - Đối với tư vấn thiết kế:

   + Giám sát tác giả thực hiện theo thiết kế đã được cấp phép xây dựng;

   + Chịu sự kiểm tra, bị xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

   - Đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng:

   + Giám sát thực hiện theo thiết kế và giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp theo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng;

   + Giám sát thực hiện theo thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

   + Báo cáo cơ quan có trách nhiệm khi chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện sai với thiết kế và nội dung giấy phép xây dựng được cấp;

   + Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

   - Đối với nhà thầu thi công xây dựng:

   + Thi công đảm bảo chất lượng theo thiết kế đã được phê duyệt và giấy phép xây dựng;

   + Từ chối thực hiện khi công trình không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng hoặc khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng sai với thiết kế và nội dung giấy phép xây dựng được cấp;

   + Thông báo cho cơ quan có trách nhiệm khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng không đúng với thiết kế, nội dung giấy phép xây dựng được cấp;

   + Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

   Trên đây là nội dung giải đáp về trách nhiệm của tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn