Trách nhiêm của Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và các tạp chí, trang thông tin điện tử thuộc Bộ trong việc cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày hỏi:30/03/2017

Trách nhiêm của Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và các tạp chí, trang thông tin điện tử thuộc Bộ trong việc cung cấp thông tin cho báo chí được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Trách nhiêm của Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và các tạp chí, trang thông tin điện tử thuộc Bộ trong việc cung cấp thông tin cho báo chí được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Duy Phú (phu****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Trách nhiêm của Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và các tạp chí, trang thông tin điện tử thuộc Bộ trong việc cung cấp thông tin cho báo chí được quy định tại Điều 13 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 130/QĐ-BXD năm 2017 như sau:

  1. Thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí truyền thông theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng trong công tác thông tin tuyên truyền.

  2. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ 5 năm, hàng năm và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để xây dựng kế hoạch hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Xây dựng.

  3. Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan cập nhật thông tin và đăng tải đầy đủ các văn bản, quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách mới ban hành của Bộ để phổ biến tuyên truyền rộng rãi; đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác về việc xử lý, phản hồi của Bộ đối với các vấn đề được dư luận xã hội và báo chí quan tâm, nhằm cung cấp đủ thông chính thống, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của xã hội.

  4. Khi có những vấn đề nhạy cảm, phức tạp thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì lãnh đạo cơ quan báo chí phải chủ động cân nhắc, dự kiến việc đăng tin bài và báo cáo Lãnh đạo Bộ, Người phát ngôn cho ý kiến để bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời và phù hợp trong từng thời điểm trước khi đăng tải.

  5. Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ trong công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp trên tinh thần hỗ trợ, hợp tác góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp.

  6. Chủ động phối hợp, cộng tác với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động của tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền về ngành Xây dựng.

  Trên đây là quy định về Trách nhiêm của Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và các tạp chí, trang thông tin điện tử thuộc Bộ trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 130/QĐ-BXD  . 

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn