Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quan trắc công trình của quá trình thi công xây dựng

Ngày hỏi:29/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, trong việc quan trắc công trình, bộ phận công trình của quá trình thi công xây dựng thì chủ đầu tư có những trách nhiệm gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư 04/2019/TT-BXD (Có hiệu lực ngày 01/10/2019) quy định trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quan trắc công trình, bộ phận công trình của quá trình thi công xây dựng, cụ thể như sau:

   - Chấp thuận đề cương quan trắc do nhà thầu quan trắc lập làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện. Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình kiểm tra đề cương quan trắc hoặc thuê đơn vị tư vấn kiểm tra đề cương quan trắc của nhà thầu trong trường hợp cần thiết trước khi chấp thuận;

   - Tổ chức giám sát, đánh giá kết quả quan trắc của nhà thầu. Quy định các trường hợp và yêu cầu nhà thầu thiết kế đánh giá, có ý kiến về kết quả quan trắc trong quá trình thi công xây dựng công trình;

   - Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng sử dụng kết quả quan trắc trong quá trình thi công xây dựng theo quy định của thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công đã được phê duyệt.

   Trên đây là trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quan trắc công trình, bộ phận công trình của quá trình thi công xây dựng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chủ đầu tư xây dựng
  Chủ đầu tư
  Thi công xây dựng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn