Trách nhiệm của cơ quan quản lý đường bộ trong việc tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ công trình đường bộ

Ngày hỏi:23/06/2017

Trách nhiệm của cơ quan quản lý đường bộ trong việc tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ công trình đường bộ được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Minh Sơn một nhân viên làm công tác sơn sửa các biển báo hiện và các vạch chỉ đường, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Tiền Giang, tôi có một thắc mắc muốn được hỏi các bạn như sau, việc tổ chức thực hiện quản lý và bảo vệ công trình giao thông đường bộ được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ từ các bạn, chân thành cẳm ơn!

Minh Sơn (sonminh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ quan quản lý đường bộ theo quy định tại Điều 3 Luật giao thông đường bộ 2008 có quy định và liệt kê các cơ quan quản lý đường bộ như sau:

   Cơ quan quản lý đường bộ là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ Giao thông vận tải; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

   Trách nhiệm của cơ quan quản lý đường bộ trong việc tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ công trình đường bộ được pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 52/2013/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, có quy định về nội dung này như sau:

   a) Tổ chức tuần kiểm đường bộ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

   b) Thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và các quy định của Thông tư này;

   c) Thực hiện các nội dung về quản lý, bảo trì công trình đường bộ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì và quy trình bảo trì công trình đường bộ;

   d) Tổ chức lập, trình kế hoạch bảo trì theo quy định của pháp luật; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án sửa chữa công trình đường bộ theo quy định của pháp luật; tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch bảo trì và ký kết hợp đồng giao nhà thầu thực hiện bảo trì công trình;

   đ) Kiểm tra, giám sát nhà thầu bảo trì công trình đường bộ thực hiện các quy định của hợp đồng.

   Tuỳ thuộc vào quyền hạn và nhiệm vụ được nhà nước giao, các cơ quan quản lý đường bộ phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình, như việc tổ chức và tuẩn kiểm đường bộ, tổ chức lập thẩm định phê duyệt báo cáo các kết quả dự án sửa chữa công trình đường bộ, kiểm tra giám sát hoạt động thi công các công trình của nhà thầu theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của cơ quan quản lý đường bộ trong việc tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ công trình đường bộ. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 52/2013/TT-BGTVT

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn