Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày hỏi:30/03/2017

Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ.Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Hoàng Minh (minh****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí được quy định tại Điều 11 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 130/QĐ-BXD năm 2017 như sau:

   1. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch tuyên truyền của cơ quan, đơn vị mình.

   2. Thường xuyên theo dõi thông tin báo chí và dư luận xã hội về những vấn đề liên quan tới các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ được phân công thực hiện để nắm bắt tình hình, chủ động giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề bất cập, tồn tại (nếu có), hoặc đề xuất với lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết; đối với những thông tin chưa chính xác hoặc không đúng, không phù hợp với quy định của pháp luật thì cần phối hợp với Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn để kịp thời có thông tin phản hồi nhằm định hướng dư luận.

   3. Tập hợp, cung cấp thông tin cần thiết cho Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và Văn phòng Bộ để phục vụ các buổi họp báo hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan báo chí; chủ động đề xuất tham gia các buổi họp báo của Bộ để trao đổi cung cấp thông tin cho báo chí và giải đáp pháp luật về những vấn đề thuộc chức năng quản lý của đơn vị.

   4. Khi trình ban hành các văn bản, quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách mới phải xây dựng kế hoạch phổ biến tuyên truyền phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động đề xuất, phối hợp với Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và Văn phòng Bộ thông tin tuyên truyền về văn bản, quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách mới ban hành.

   5. Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn trong việc thu thập, xử lý thông tin và thực hiện các hoạt động có liên quan trong trường hợp Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

   Trên đây là quy định về Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 130/QĐ-BXD .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 11 quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 130/QĐ-BXD Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn