Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc quản lý đường đô thị

Ngày hỏi:16/10/2018

Trên là thắc mắc của bạn Hồng Phúc, tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý đường đô thị. Có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi. Cụ thể: Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc quản lý đường đô thị được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc quản lý đường đô thị
   (ảnh minh họa)
  • Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc quản lý đường đô thị được quy định tại Thông tư 04/2008/TT-BXD hướng dẫn quản lý đường đô thị do Bộ Xây dựng ban hành, cụ thể như sau:

   - Thực hiện công tác quản lý đường đô thị theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

   - Chịu trách nhiệm quản lý hành chính trong việc sử dụng hè phố, lòng đường, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, có biện pháp chống lấn chiếm hè phố, lòng đường bảo đảm an toàn giao thông, trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

   - Chỉ đạo các phòng, ban và Uỷ ban nhân dân cấp dưới thực hiện chức năng quản lý theo thẩm quyền và tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.Uỷ ban nhân dân cấp huyện

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn