Trách nhiệm của Văn phòng Bộ xây dựng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày hỏi:30/03/2017

Trách nhiệm của Văn phòng Bộ xây dựng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ xây dựng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Gia Hân (han****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Văn phòng Bộ xây dựng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí được quy định tại Điều 10 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 130/QĐ-BXD năm 2017 như sau:

   1. Tham mưu giúp Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch truyền thông của Bộ Xây dựng.

   2. Tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định và những công việc khác liên quan được giao.

   - Theo dõi, tổng hợp, phân tích và xử lý các thông tin báo chí, dư luận xã hội liên quan đến hoạt động của Bộ, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng được đăng tải hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý đối với các vấn đề được dư luận xã hội và báo chí phản ánh.

   - Làm đầu mối liên hệ giữa các cơ quan báo chí truyền thông, các nhà báo với Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc; thực hiện cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí thông qua các hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí như: phát hành thông cáo báo chí, thông tin báo chí; tổ chức các buổi họp báo; tổ chức các buổi làm việc, gặp mặt với báo chí; tổ chức để Lãnh đạo Bộ, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn trả lời phỏng vấn: chuẩn bị tài liệu, soạn thảo nội dung phát ngôn cho Bộ trưởng, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn...

   - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện, hoạt động thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Bộ Xây dựng.

   3. Thực hiện chức năng là cơ quan thường trực Bộ phận chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Bộ: Giúp Bộ phận thường trực thực hiện nhiệm vụ được phân công, tiếp nhận những tài liệu, thông tin có liên quan về thông tin báo chí thuộc các lĩnh vực của Bộ; phối hợp vơi các đơn vị liên quan để tham mưu, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí; giúp Bộ phận thường trực theo dõi, đốc thúc các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ xử lý thông tin; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Bộ trưởng.

   Trên đây là quy định về Trách nhiệm của Văn phòng Bộ xây dựng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 130/QĐ-BXD .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn