Trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày hỏi:27/10/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng. Các bạn có thể cho tôi biết theo quy định pháp luật hiện hành thì trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng của chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công công trình được phân định như thế nào không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hoạt động đầu tư xây dựng ở nước ta hiện nay đang ngày càng phát triển theo chiều hướng tăng mạnh về quy mô xây dựng, áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến của thế giới vào hoạt động xây dựng,... Từ đó dẫn đến nguồn vốn đầu tư cực kỳ lớn. Mà khoản đầu tư lớn thì cũng đồng nghĩa các rủi ro của các dự án đầu tư xây dựng cũng tỷ lệ thuận với nó.

   Do đó, yêu cầu bắt buộc phải có bảo hiểm cho hoạt động này. Việc mua bảo hiểm cho các dự án đầu tư xây dựng được thực hiện dựa trên sự tự nguyện của chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công công trình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định thì pháp luật bắt buộc chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thâu thi công công trình phải mua bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

   Theo quy định của pháp luật hiện hành bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: a) Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm đối với vật tư, vật liệu, phương tiện, thiết bị thi công, người lao động; bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba; bảo hiểm bảo hành công trình xây dựng.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Xây dựng 2014 thì trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng của chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công công trình cụ thể như sau:

   - Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp.

   Trong đó, các công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 119/2015/NĐ-CP bao gồm:

   + Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

   + Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

   + Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

   Trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng được ký kết giữa nhà đầu tư và nhà thầu thì nhà thầu có trách nhiệm mua bảo hiểm công trình đối với công trình đó.

   - Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên

   Trong đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư 329/2016/TT-BTC đối tượng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng được xác định là trách nhiệm dân sự của nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng đối với bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

   - Nhà thầu thi công xây dựng mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường

   Trong đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Thông tư 329/2016/TT-BTC thì đối tượng bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường được xác định là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định của pháp luật.

   Đối với các trường hợp không bắt buộc phải mua bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng thì Nhà nước khuyến khích chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây dựng mua các loại bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

   Xem thêm quy định chi tiết tại Luật Xây dựng 2014, Nghị định 119/2015/NĐ-CP, Thông tư 329/2016/TT-BTC.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn