Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng các trạm BTS loại 1 tại các xã

Ngày hỏi:21/06/2016

Tôi đang công tác tại Chi nhánh Vietel Quảng Ninh, xin được hỏi Quý Sở về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xây dựng các Trạm BTS loại 1 tại các xã (ngoài đô thị) theo Luật Xây dựng năm 2014 và các căn cứ pháp lý năm 2016 tại tỉnh Quảng Ninh. Mong nhận được trả lời sớm của Quý Sở. Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Xây dựng Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • - Phân cấp công trình trạm BTS theo Phụ lục 2, Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10-3-2016 của Bộ Xây dựng “Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng” gồm có 05 cấp để phân cấp thẩm quyền thẩm định, cấp giấy phép xây dựng.

   - Theo Luật Xây dựng 2014 quy định đối tượng và các loại giấy phép xây dựng như sau:

   + Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Luật Xây dựng 2014… Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.

   + Đối với công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thì chủ đầu tư thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

   - Về điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị: “(1) Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. (2) Đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật Xây dựng năm 2014”.

   - Về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng:

   Tại Khoản 2, Điều 95 Luật Xây dựng năm 2014 quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến như sau: “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; bản sao một trong những loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư; bản vẽ thiết kế xây dựng; bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế”.

   - Về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng:

   + UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

   + UBND cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng các công trình xây dựng từ cấp III trở xuống.

   (Theo Công văn 1429/SXD-QLXD)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn