Trình tự xác định chỉ số giá xây dựng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:21/03/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì khi tiến hành xác định chỉ số giá xây dựng phải thực hiện theo trình tự nào? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 4 Thông tư 14/2019/TT-BXD quy định trình tự xác định chỉ số giá xây dựng. Bao gồm:

   - Xác định thời điểm tính toán gồm thời điểm gốc và thời điểm so sánh.

   - Lập danh mục chỉ số giá xây dựng cần xác định và lựa chọn các yếu tố đầu vào.

   - Thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu tính toán.

   - Xác định chỉ số giá xây dựng.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn