Trường hợp nào giảm trừ chi phí khảo sát xây dựng?

Ngày hỏi:12/05/2013
Năm 2011, Công ty Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi Hải Phòng ký hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công dự án tu bổ đê điều thường xuyên với Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh Thái Bình. Hợp đồng phần khảo sát là hợp đồng theo đơn giá, phụ lục chi tiết kèm theo hợp đồng bao gồm cả việc chuyển quân và thiết bị đi về, thuê thuyền đo nước. Trong hồ sơ đề xuất của nhà thầu cũng có đề xuất chi phí cho hạng mục công việc này, tuy nhiên, khi thực hiện quyết toán, chi phí này bị giảm trừ với lý do nội dung công việc không có trong hồ sơ yêu cầu. Xin quý Bộ cho tôi hỏi: Việc giảm trừ chi phí trong trường hợp này có đúng quy định không?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 7/5/2008 của Bộ hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng, chủ đầu tư quyết định, dự tính chi phí chuyển quân, chuyển máy và một số chi phí khác trong dự toán cho phù hợp điều kiện cụ thể của phương án kỹ thuật khảo sát.

   Đối với trường hợp bà Giang hỏi, khoản mục chi phí chuyển quân và thiết bị đi về, chi phí thuê thuyền đo nước mà nhà thầu đề xuất đã được chủ đầu tư chấp thuận (thể hiện trong hợp đồng tư vấn khảo sát) thì việc thanh toán căn cứ điều khoản hợp đồng đã ký, không bị giảm trừ mặc dù không có trong hồ sơ yêu cầu.

   Về việc tính đơn giá nhân công, máy thi công

   Liên quan đến việc tính đơn giá nhân công và máy thi công, bà Giang phản ánh, theo Định mức khảo sát ban hành kèm theo Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng, đối với công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, khi khoan bằng máy XJ100 hoặc tương tự thì nhân công và máy thi công được nhân hệ số 0,7. Còn khi sử dụng máy khoan cố định (không tự hành), nhân công và máy thi công nhâ hệ số 1,05. Vậy, khi sử dụng máy khoan XJ100 là máy khoan không tự hành thì đơn giá nhân công, máy thi công áp dụng theo hệ số nào?

   Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, định mức khảo sát xây dựng công bố kèm theo Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng đối với công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn quy định: Khi khoan bằng máy khoan XJ 100 thì định mức nhân công và máy chỉ nhân với hệ số k = 0,7.

   Hệ số k = 1,05 áp dụng cho máy khoan cố định công suất tương đương máy khoan trong định mức được công bố.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn