Từ năm 2019 việc quan trắc xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng được thực hiện trong các trường hợp nào?

Ngày hỏi:26/08/2019

Theo quy định mới thì việc quan trắc xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng được thực hiện trong các trường hợp nào? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 04/2019/TT-BXD quy định việc quan trắc xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng được thực hiện trong những trường hợp sau đây:

   - Thực hiện theo quy định của thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công đã được phê duyệt;

   - Thực hiện khi công trình có biểu hiện bất thường (ví dụ: công trình xuất hiện sụt, trượt, lún, nghiêng, nứt,...) cần phải được quan trắc phục vụ việc đánh giá, xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng.

   Như vậy, việc quan trắc xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng được thực hiện trong 02 trường hợp trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn