UBND huyện có thể chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng không?

Ngày hỏi:29/03/2021

Xin hỏi, UBND huyện có thể chủ trì giải quyết sự cố công tình xây dựng cấp II hay cấp III trên địa bàn không hay chỉ có UBND tỉnh mới được giải quyết?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm đ Khoản 2 Điều 45 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định như sau:

   2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng và thực hiện các công việc sau:

   đ) Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì giải quyết đối với sự cố công trình xây dựng cấp II, cấp III trên địa bàn.

   Như vậy, dựa vào điều kiện thực tế của từng địa phương thì UBND tỉnh có thể phân cấp cho UBND huyện chủ trì giải quyết đối với sự cố công trình xây dựng cấp II, cấp III trên địa bàn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn