UBND tỉnh có được lập tổ Điều tra sự cố máy móc công trình xây dựng hay không?

Ngày hỏi:24/03/2021

Cho mình hỏi, UBND tỉnh chủ trì điều tra sự cố máy, thiết bị trong công trình xây dựng thì có được lập tổ điều tra hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 50 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định như sau:

   1. Thẩm quyền điều tra sự cố về máy, thiết bị:

   a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì điều tra sự cố về máy, thiết bị xảy ra trên địa bàn tỉnh trừ trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

   ...

   2. Cơ quan có thẩm quyền điều tra sự cố quy định tại khoản 1 Điều này thành lập Tổ điều tra sự cố để thực hiện điều tra sự cố. Tổ điều tra sự cố bao gồm đại diện cơ quan chuyên môn về xây dựng, các cơ quan có liên quan và các chuyên gia về những chuyên ngành kỹ thuật liên quan. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì điều tra sự cố chỉ định tổ chức tư vấn xác định nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục.

   Như vậy, trường hợp UBND tỉnh chủ trì điều tra sự cố về máy, thiết bị xảy ra trên địa bàn tỉnh thì UBND tỉnh có quyền thành lập Tổ điều tra sự cố để thực hiện điều tra sự cố.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn