Vấn đề liên quan đến điều chỉnh giá hợp đồng và phê duyệt quyết toán

Ngày hỏi:07/06/2012
Tổng Công ty chúng tôi đã tham gia thi công Phần xây lắp, Thiết bị công trình Đình chính Chợ Vinh do UBND thành phố Vinh làm Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án đình chính Chợ Vinh. Hiện nay công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng được hơn 2 năm, Tổng Công ty chúng tôi cũng đã kết thúc nghĩa vụ bảo hành. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau nên đến nay Chủ đầu tư vẫn chưa phê duyệt quyết toán. Chúng tôi đang có một số vướng mắc muốn được hỏi Quý Bộ như sau: - Theo hợp đồng BT ký giữa Tổng công ty với Ban QLDA là hợp đồng điều chỉnh giá, kèm theo phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến 30/9/2008. Do điều kiện khách quan và chủ quan nên đến ngày 30/9/2009 mới thi công xong (đã có Biên bản xác nhận nguyên nhân chậm tiến độ ký giữa Ban QLDA và đơn vị thi công). Đơn vị thi công và Ban QLDA đã lập hồ sơ quyết toán trình Chủ đầu tư phê duyệt (Chủ đầu tư thêu đơn vị kiểm toán độc lập đã có kết quả kiểm toán, theo kiểm toán thì đơn vị được bù giá theo thời điểm thi công tức là được bù giá đến 30/9/2009), để có cơ sở phê duyệt quyết toán Chủ đầu tư giao cho Phòng QLĐT, Phòng tài chính-kế hoạch tham mưu. Tuy nhiên Phòng quản lý đô thị không chấp nhận bù giá ngoài thời điểm 30/9/2008 do nằm ngoài thời gian thực hiện hợp đồng và giá lấy theo giá dự toán duyệt năm 2007 (thời điểm này giá vật tư rất thấp). Như vậy việc không đồng ý với ý kiến của Phòng QLĐT của đơn vị chúng tôi là có hợp lý không? Nếu theo đúng luật thì phải quyết như thế nào? - Ngày 02/6/2008 UBTP phê duyệt TKBVTC các hạng mục bổ sung và tổng dự toán điều chỉnh 152,9 tỷ, ngày 28/9/2009 UBTP phê duyệt TKBVTC và dự toán một số hạng mục phát sinh, điều chỉnh, bổ sung 21,9 tỷ; Ngày 01/10/2009 UBTP phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh 185 tỷ. Đơn vị kiểm toán do Chủ đầu tư thuê có kết quả 182 tỷ không vượt Tổng mức đầu tư nhưng vượt Tổng dự toán. Như vậy theo trên thì Chủ đầu tư phải phê duyệt bổ sung dự toán nữa không hay là có thể Quyết toán thẳng theo giá trị kiểm toán?

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Việc thực hiện hợp đồng BT thực hiện theo nội dung hợp đồng BT đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan đến hợp đồng BT.

   Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên thực hiện theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, nếu việc điều chỉnh giá hợp đồng không làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh, trường hợp vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải báo cáo Người quyết định đầu tư cho phép.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn