Vấn đề liên quan đến kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Ngày hỏi:09/05/2011
Cơ quan phòng Tài chính Kế hoạch TP chúng tôi hàng năm thực hiện công tác quyết toán công trình XDCB số lượng rất lớn (khoảng 120 công trình, chủ yếu là công trình dưới 15 tỷ đồng). Hiện tại các công trình này chưa thực hiện kiểm toán công trình trước khi quyết toán, trong khi số lượng cán bộ thực hiện rất ít và lại đảm nhiệm công tác đầu tư. Vậy xin hỏi quý cơ quan như sau: - Công trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật có được cho phép thực hiện kiểm toán trước khi quyết toán công trình không, Nhà nước có khuyến khích kiểm toán trước khi đưa vào quyết toán không? - Nếu được kiểm toán công trình trước khi đưa vào quyết toán, xin hỏi quý cơ quan quy trình thực hiện như thế nào? - Khi phê duyệt Báo cáo KT-KT, tổng mức đầu tư phê duyệt có chi phí kiểm toán thì Chủ đầu tư có quyền ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán công trình trước khi quyết toán công trình không? - Đơn vị kiểm toán thực hiện nhiệm vụ trên, xin hỏi là kiểm toán độc lập tư nhân hay là kiểm toán nhà nước?

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư số 19/2011/TT-BXD ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 33/2007/TT-BXD ngày 09/04/2007 về hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước thì tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B sử dụng vốn nhà nước khi hoàn thành đều phải kiểm toán quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán; các dự án còn lại thực hiện kiểm toán quyết toán theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

   Quy trình kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành được quy định cụ thể trong Thông tư số 19/2011/TT-BXD ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

   Chủ đầu tư được phép tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Nhà thầu kiểm toán quyết toán phải là các doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn