Vấn đề liên quan đến quy chuẩn quy hoạch xây dựng

Ngày hỏi:17/11/2008
Trong Quyết định số 04/2008/QĐBXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN:01/2008/BXD) có quy định: Mật độ xây dựng thuần (net-tô) là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc xây dựng trên tổng diện tích lô đất. Xin Bộ Xây dựng giải thích rõ Diện tích chiếm đất là gì và được tính như thế nào? Khác gì so với Diện tích xây dựng? (Theo quy chuẩn cũ, Diện tích xây dựng được tính bằng diện tích hình chiếu bằng của mái và Mật độ xây dựng = tỷ lệ phần trăm của diện tích xây dựng/diện tích sử dụng đất). Theo cách hiều cá nhân, Diện tích chiếm đất (quy đinh mới: là diện tích bao của tầng trệt) <= diện tích xây dựng (quy định cũ: là diện tích bao của phần hình chiếu công trình xuống mặt đất ). Nếu không được làm rõ sẽ dẫn đến cách tính mật dộ xây dựng sai, ảnh hưởng đến quy hoạch xây dựng công trình. Vì vấn đề này liên quan đến cách tính Mật độ xây dựng

  Nội dung này được Vụ Khoa học công nghệ và môi trường tư vấn như sau:

  • Sau khi nghiên cứu, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường có ý kiến như sau:

   Tại điều 1.2 khoản 14 có quy định về mật độ xây dựng thuần (net-tô) là tỉ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc xây dựng trên tổng diện tích lô đất.

   Diện tích chiếm đất là diện tích bao hình chiếu bằng của mái công trình xuống mặt đất (giống như quy chuẩn cũ quy định).


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn