Về việc áp dụng chiều cao công trình theo định mức 1776

Ngày hỏi:14/12/2011
Tôi hiện đang công tác tại Ban quản lý dự án VTC. Công trình của Công ty chúng tôi có chiều cao >50 m. Vậy khi áp dụng định mức được công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng để tính dự toán công tác đổ bê tông, SXLD và tháo dỡ cốp pha, SXLD cốt thép thì tính như thế nào: - Tính theo từng tầng từ dưới lên áp dụng mã hiệu ứng với chiều cao <=4m, <=16m, <=50m và >50m. Hay: - Áp dụng mã hiệu ứng với chiều cao >50m cho tất cả các công việc từ cốt +0.00 theo thiết kế cho đến mái công trình. Mong sớm nhận được trả lời, hướng dẫn của quý Bộ. Xin trân trọng cảm ơn! (tôi đã tham khảo rất nhiều công văn, trả lời của Bộ về vấn đề này, Bộ đều trả lời là áp dụng mã trên 50m với tất cả công việc nhưng tôi tìm được công văn số 2359/BXD-KTXD ngày 28-10-2009 của thứ trưởng Trần Văn Sơn ký thì "Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1254/KHXH-VP ngày 11/9/2009 của Viện Khoa học xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình-Phần Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Tập định mức dự toán xây dựng công trình-Phần Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng áp dụng chiều cao theo từng tầng; vì vậy, việc tính toán áp dụng khi thi công các công tác ván khuôn, cốt thép, bê tông, xây... như đã nêu trong công văn 1254/KHXH-VP ngày 11/9/2009: “tầng hầm và tầng 1 áp dụng chiều cao <= 4m; từ tầng 2 đến tầng 4 áp dụng chiều cao <= 16m, từ tầng 5 đến tầng 12 áp dụng chiều cao <50m và từ tầng 13 trở đi áp dụng chiều cao > 50m” là phù hợp. Căn cứ hướng dẫn trên, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./." Vậy áp dụng như thế nào là chính xác nhất?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Những công tác có quy định chiều cao trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP (Định mức 1776) ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng là những công tác của công trình có chiều cao tương ứng. Định mức của các công tác này quy định trong Định mức 1776 đã được tính bình quân cho mọi độ cao từ cốt 0.00 m đến cốt ≤ 4m, ≤ 16m, ≤ 50m và > 50m theo thiết kế công trình. Tất cả khối lượng thi công của toàn bộ công trình có chiều cao công trình tương ứng với chiều cao quy định trong Định mức 1776 thì được áp dụng theo định mức chiều cao đó.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn