Việc dự báo dân số trong quy hoạch xây dựng phải đảm bảo yêu cầu nào?

Ngày hỏi:25/12/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý quy hoạch xây dựng. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Việc dự báo dân số trong quy hoạch xây dựng phải đảm bảo yêu cầu nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc dự báo dân số trong quy hoạch xây dựng phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Mục 1 Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, cụ thể như sau:

   Nội dung dự báo dân số cần được nghiên cứu theo các phương pháp khoa học, phù hợp với Điều kiện về cơ sở dữ liệu đầu vào của đồ án, đảm bảo kết quả dự báo phù hợp với nhu cầu và khả năng phát triển của đô thị, đảm bảo là cơ sở để dự báo nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong vùng, trong đô thị và trong mỗi khu chức năng, đảm bảo hiệu quả phát triển đô thị.

   Quy mô dân số dự báo cần phải đề cập đến các thành phần dân số được xác định phù hợp với Luật cư trú, dự báo được quy mô dân số thường trú, quy mô dân số tạm trú và quy mô dân số làm việc tại đô thị nhưng không cư trú tại đô thị…

   Trong quy hoạch xây dựng đô thị phải dự báo quy mô trung bình của một hộ gia đình.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn