Việc phá dỡ công trình xây dựng được thực hiện trong những trường hợp nào?

Ngày hỏi:29/11/2018

Ban biên tập hãy giúp tôi giải đáp các thắc mắc sau đây: Việc phá dỡ công trình xây dựng được thực hiện trong những trường hợp nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 118 Luật Xây dựng 2014 thì việc phá dỡ công trình xây dựng được thực hiện trong những trường hợp sau đây:

   - Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới, công trình xây dựng tạm;

   - Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận;

   - Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Xây dựng 2014;

   - Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép xây dựng;

   - Công trình xây dựng lấn chiếm đất công, đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân; xây dựng sai với thiết kế được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

   - Nhà ở riêng lẻ có nhu cầu phá dỡ để xây dựng mới.

   Bên cạnh đó, tại Điều này còn có quy định việc phá dỡ công trình xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

   - Phá dỡ công trình chỉ được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

   - Phá dỡ công trình phải được thực hiện theo phương án, giải pháp phá dỡ được duyệt, bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường.

   Trên đây là nội dung trả lời về những trường hợp phá dỡ công trình xây dựng. Bạn có thể timg hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Xây dựng 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn