Xã có diện tích 5000 ha được sử dụng bao nhiêu bàn làm việc để lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất?

Ngày hỏi:12/09/2019

Được biết có quy định mới quy định về định mức lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, xã tôi có diện tích 5000 ha thì được sử dụng bao nhiêu bàn làm việc để làm công tác này? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục I Chương II Phần III Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định:

   STT

   Danh mục dụng cụ

   Đơn vị tính

   Thời hạn (tháng)

   Định mức (Ca/xã)

   1/1000

   1/2000

   1/5000

   1/10000

   1

   Bàn làm việc

   Cái

   60

   17,00

   19,00

   21,00

   24,00

   - Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho xã trung bình (lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở tỷ lệ 1/1000 tương ứng với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 100 ha; tỷ lệ 1/2000 tương ứng với quy mô diện tích bằng 300 ha; tỷ lệ 1/5000 tương ứng với quy mô diện tích bằng 1.000 ha; tỷ lệ 1/10000 tương ứng với quy mô diện tích bằng 5.000 ha); khi tính mức cụ thể cho từng xã thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất” của mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, được điều chỉnh hệ số tỷ lệ bản đồ cấp xã (Ktlx) quy định tại Bảng c Phụ lục số I kèm theo Thông tư này.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên và thông tin bạn cung cấp thì xã bạn với diện tích 5000 ha sẽ tương ứng với tỷ lệ định mức là 1/0000, có nghĩa là được sử dụng 24 bàn làm việc để thực hiện công việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT