Xác định các chi phí tư vấn trong dự án ứng dụng công nghệ thông tin như thế nào?

Ngày hỏi:07/03/2017

Xác định các chi phí tư vấn trong dự án ứng dụng công nghệ thông tin như thế nào? Cơ quan tôi đang triển khai dự án ứng dụng CNTT từ năm 2014 đến nay. Hiện nay, dự án đã thực hiện xong bước chuẩn bị đầu tư (đã được phê duyệt đầu tư), và đang triển khai bước lập thiết kế thi công và tổng dự toán. Xin hỏi, việc xác định các chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư được áp dụng theo văn bản nào? Dự án ứng dụng CNTT được xếp vào loại nhóm công trình nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hiện nay, chi phí tư vấn trong dự án ứng dụng công nghệ thông tin được quy định tại Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

   Theo đó, Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là định mức chi phí tư vấn) công bố tại Quyết định này sử dụng để xác định chi phí các công việc tư vấn trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và là cơ sở để xác định giá gói thầu tư vấn phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng. Giá hợp đồng tư vấn xác định trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

   Chi phí tư vấn xác định theo định mức chi phí tư vấn công bố tại Quyết định này bao gồm các khoản chi phí: Chi phí chi trả cho chuyên gia trực tiếp thực hiện công việc tư vấn; chi phí quản lý của tổ chức tư vấn; chi phí khác (gồm cả chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp); thu nhập chịu thuế tính trước nhưng chưa gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp áp dụng mô hình thông tin công trình (viết tắt là BIM) trong quá trình thực hiện công việc tư vấn thì bổ sung chi phí này bằng dự toán.

   Việc xác định dự án của bạn thuộc nhóm công trình nào thì còn căn cứ vào các tiêu chí quy định tại Bảng số 1 Mục II Phần 1 Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2017. Bạn nên tham khảo quy định này để xác định rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn