Xác định cấp công trình theo quy mô công suất hay quy mô kết cấu?

Ngày hỏi:28/03/2019

Bên mình đang tham gia dự án sản xuất khí oxy, nito và argon lỏng có công suất 5.781 nghìn m3 khí/h < 8.5 nghìn m3 khí/h. Nếu xác định cấp công trình theo quy mô công suất thì theo mục 1.2.6.4. của phụ lục 1 thông tư 03/2016/TT-BXD, dự án sẽ có cấp công trình cấp 3. Tuy nhiên nếu xác định cấp công trình theo quy mô kết cấu thì theo mục 2.2.1, phụ lục 2 thông tư 03/2016/TT-BXD, công trình có thiết bị có tổng chiều cao 60m sẽ có cấp công trình là cấp 2. Nhờ bạn tư vấn giúp công trình sẽ là cấp 2 hay cấp 3 và ưu tiên xác định cấp công trình theo quy mô công suất hay quy mô kết cấu?  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xác định cấp công trình theo quy mô công suất hay quy mô kết cấu?
   (ảnh minh họa)
  • Nguyên tắc xác định cấp công trình được quy định tại Điều 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD:

   1. Cấp công trình quy định tại Thông tư này được xác định theo các tiêu chí sau:

   a) Quy mô công suất, tầm quan trọng: áp dụng cho từng công trình hoặc dây chuyền công nghệ, tổ hợp công trình quy định tại Khoản 3 Điều này được xác định theo Phụ lục 1 Thông tư này. Trường hợp công trình không có tên trong Phụ lục 1 Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy mô kết cấu quy định tại Điểm b Khoản này.

   b) Loại và quy mô kết cấu: áp dụng cho từng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình, được xác định theo Phụ lục 2 Thông tư này.

   2. Cấp của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định trên cơ sở các tiêu chí nêu tại Khoản 1 Điều này.

   3. Dự án đầu tư xây dựng có thể có một, một số công trình chính độc lập hoặc dây chuyền công nghệ chính, tổ hợp công trình chính có mối quan hệ tương hỗ với nhau tạo nên quy mô, công năng chung của dự án.

   ...

   Căn cứ theo quy định nêu trên thì nếu dự án là dự án đầu tư xây dựng có một, một số công trình chính độc lập hoặc dây chuyền công nghệ chính, tổ hợp công trình chính có mối quan hệ tương hỗ với nhau tạo nên quy mô, công năng chung của dự án thì xác định cấp công trình theo quy mô công suất theo Phụ lục 1. Trường hợp công trình không có tên trong Phụ lục 1 thì cấp công trình được xác định theo quy mô kết cấu.

   Ban biên tập thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn