Xác định chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Ngày hỏi:22/03/2011

1. Cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch và Cơ quan quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch nêu trong Thông tư số 17/2010/TT-BXD có phải là hai đơn vị riêng biệt không? Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch và Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch có phải là một loại chi phí không?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD nêu trên, chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị là chi phí cho các hoạt động của cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch (có thể hiểu là bên A). Vì vậy, cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch và cơ quan quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch là một. Cơ quan quản lý quy hoạch có thể là cấp Bộ, UBND các cấp hoặc các Sở, ban, ngành được phân cấp quản lý.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn