Xác định chi phí xây dựng dự phòng theo phương pháp xác định từ khối lượng tính theo thiết kế cơ sở

Ngày hỏi:12/07/2018

Cách xác định chi phí xây dựng dự phòng theo phương pháp xác định từ khối lượng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hoàng Lâm, đang làm việc tại một công ty xây dựng, tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý chí phí dự án đầu tư xây dựng, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể: Cách xác định chi phí xây dựng dự phòng theo phương pháp xác định từ khối lượng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này, mong sớm nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cách xác định chi phí xây dựng dự phòng theo phương pháp xác định từ khối lượng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, cụ thể như sau:

   Chi phí dự phòng (GSbDP) được xác định bằng tổng chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh, chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (xác định như chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư tại mục 2.1.5 Phụ lục này).

   Bảng 1.1. TỔNG HỢP SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

   Dự án:..........................................

   Đơn vị tính:...

   STT

   NỘI DUNG CHI PHÍ

   GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ

   THUẾ GTGT

   GIÁ TRỊ SAU THUẾ

   [1]

   [2]

   [3]

   [4]

   [5]

   1

   Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

   GSbBT, TĐC

   2

   Chi phí xây dựng

   GSbXD

   3

   Chi phí thiết bị

   GSbTB

   4

   Chi phí quản lý dự án

   GSbQLDA

   5

   Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

   GSbTV

   6

   Chi phí khác

   GSbK

   7

   Chi phí dự phòng

   GSbDP

   TỔNG CỘNG (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

   VSb

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn