Xác định kinh phí lập quy hoạch chi tiết

Ngày hỏi:07/03/2017

Xác định kinh phí lập quy hoạch chi tiết. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi lên là Huyền My, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, tôi muốn lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo tỷ lệ 1/500. Đề nghị Cổng GTĐT hướng dẫn để xác định chi phí lập quy hoạch? Tôi xin chân thành cảm ơn! Người hỏi: Nguyễn Xuân Trường.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, thì chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 tính theo định mức chi phí quy định tại Bảng số 10 Phần I Phụ lục kèm theo Thông tư này và nhân với quy mô diện tích quy hoạch.

   Theo quy định tại Khoản 14 Mục I Phần I Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành thì:

   Trường hợp lập báo cáo nghiên cứu khả thi tại địa điểm chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt, chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng của dự án với tỷ lệ 1/500 làm cơ sở để trình cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch chấp thuận thì chi phí lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 xác định theo định mức chi phí quy hoạch theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Trong trường hợp này, chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức chi phí công bố tại Quyết định này và điều chỉnh với hệ số k = 0,85.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về xác định kinh phí lập quy hoạch chi tiết. Bạn nên tham khảo chi tiết Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2017 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn