Xét công nhận liệt sĩ

Ngày hỏi:09/09/2013

Năm 1965, bố tôi đi bộ đội và tham gia chiến đấu ở chiến trường B. Năm 1972, gia đình chúng tôi nhận được giấy báo tử của ông. Năm 1986, các giấy tờ liên quan của bố tôi bị mục nát hết. Mới đây, gia đình mới biết được bố chúng tôi đi bộ đội ở Sư đoàn 324 Quân khu 4; gia đình chúng tôi trực tiếp đến Sư đoàn và được Sư đoàn cung cấp trích lục hồ sơ liệt sĩ của bố tôi. Vậy mong luật gia tư vấn để chúng tôi làm thủ tục cho bố tôi.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 31/2013 ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư số 05/2013 ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và nhân thân quy định: Thủ tục xác nhận liệt sĩ: Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người hy sinh có trách nhiệm xác lập, hoàn thiện các giấy tờ theo quy định tại (Điều 4 của Thông tư 05) gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử quy định tại khoản 2 điều 18 của Nghị định 31CP. Trường hợp mất tin, mất tích thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng có trách nhiệm làm đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ kèm các giấy tờ quy định tại khoản 9 điều 4 của Thông tư 05 gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử theo quy định tại khoản 2 điều 18 của Nghị định 31. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử trong thời gian 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm: Kiểm tra, xác minh, cấp giấy báo tử và chuyển hồ sơ xác nhận liệt sĩ đến UBND cấp tỉnh hoặc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. UBND cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra và có văn bản đề nghị kèm hồ sơ gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm định. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập tờ trình và danh sách kèm theo trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”; Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận Bằng “Tổ quốc ghi công”, có trách nhiệm chuyển hồ sơ kèm Bằng “Tổ quốc ghi công” đến cơ quan đề nghị thẩm định để trả về cơ quan, đơn vị cấp giấy báo tử. Từ quy định, gia đình anh cần làm đơn có xác nhận của chính quyền địa phương lên Huyện đội Quỳnh Lưu, Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh đội Nghệ An đề nghị hướng dẫn làm các thủ tục theo quy định.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn