Yêu cầu về nội dung, phương pháp lập quy hoạch?

Ngày hỏi:11/05/2019

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về yêu cầu nội dung, phương pháp quy hoạch được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 16 Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định về yêu cầu nội dung, phương pháp quy hoạch như sau:

   1. Yêu cầu đối với các nội dung lập quy hoạch sau đây:

   a) Tên quy hoạch; phạm vi ranh giới, thời kỳ quy hoạch;

   b) Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch;

   c) Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch;

   d) Nội dung chính của quy hoạch;

   đ) Nội dung chính của các hợp phần quy hoạch đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch vùng;

   e) Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

   g) Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch.

   2. Yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch.

   3. Yêu cầu về kế hoạch, tiến độ lập quy hoạch.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn