Yêu cầu về thu thập số liệu, dữ liệu để xác định cơ cấu chi phí chỉ số giá xây dựng

Ngày hỏi:21/03/2020

Liên quan đến việc xác định chỉ số giá xây dựng, tôi có một thắc mắc như sau: Để thu thập số liệu, dữ liệu để xác định cơ cấu chi phí chỉ số giá xây dựng phải đáp ứng yêu cầu gì? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư 14/2019/TT-BXD quy định yêu cầu về thu thập số liệu, dữ liệu để xác định cơ cấu chi phí như sau:

   - Số liệu về chi phí đầu tư xây dựng công trình như tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành (nếu có) đã được phê duyệt bao gồm chi tiết các khoản mục chi phí.

   - Các chế độ, chính sách, quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, sử dụng lao động, vật tư, máy và thiết bị thi công và các chi phí khác có liên quan ở thời điểm tính toán.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 7 Thông tư 14/2019/TT-BXD Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn