Bảo quản, vệ sinh tài sản các trang thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan

Ngày hỏi:24/01/2019

Đang là tạp vụ tại một đơn vị hải quan. Tôi có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Thắc mắc của tôi như sau:  Bảo quản, vệ sinh tài sản các trang thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bảo quản, vệ sinh tài sản các trang thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan quy định tại Điều 10 Quyết định 2385/QĐ-TCHQ năm 2012 về Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   1. Trong quá trình sử dụng tài sản, đơn vị, cá nhân sử dụng tài sản có trách nhiệm bảo quản, vệ sinh tài sản theo hướng dẫn của nhà sản xuất tại các tài liệu kỹ thuật đi kèm tài sản và quy định tại Quy chế này.

   2. Đơn vị trực tiếp quản lý tài sản có trách nhiệm trang bị dụng cụ phục vụ việc bảo quản, vệ sinh tài sản trên cơ sở đề xuất của đơn vị sử dụng tài sản.

   3. Bảo quản tài sản:

   - Có biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho tài sản, chống mất mát trong và ngoài giờ làm việc một cách hợp lý.

   - Có biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn bức xạ cho tài sản, cho người sử dụng tài sản, cho khu vực đặt tài sản theo quy định của nhà nước và của Tổng cục Hải quan.

   - Có biện pháp phòng tránh ảnh hưởng của môi trường (mưa, bão, độ ẩm, nóng...), tránh tác hại của chuột bọ... đối với tài sản.

   - Khi không sử dụng tài sản do nhiều lý do (tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng, hỏng chờ chế độ xử lý, chờ điều chuyển, thay đổi công nghệ...), tài sản vẫn phải được duy trì theo chế độ bảo quản kỹ thuật cao nhất có thể: bảo quản - bảo trì như thông thường (tại vị trí lắp đặt hoặc niêm cất trong kho).

   4. Vệ sinh tài sản:

   - Việc vệ sinh cho tài sản phải được thực hiện hàng ngày vào đầu giờ ngày làm việc và kết thúc ngày làm việc.

   - Việc vệ sinh cho tải sản theo quy định của nhà sản xuất và quy định tại các Phụ lục đính kèm cho từng loại tài sản.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn