Các nguồn thông tin để thu thập, phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất xuất khẩu

Ngày hỏi:30/11/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hoàng Thành, tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý các hoạt gia công, sản xuất để xuất khẩu. Tôi có thắc mắc sau muốn nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể thắc mắc như sau: Các nguồn thông tin để thu thập, phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất xuất khẩu bao được lấy từ đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các nguồn thông tin để thu thập, phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất xuất khẩu quy định tại Khoản 1 Điều 17 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ năm 2015 về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   Công chức/nhóm công chức được phân công chủ động khai thác, thu thập thông tin về các tổ chức, cá nhân hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp thuộc quản lý của Chi cục từ các nguồn cụ thể sau:

   a) Từ thông tin thông báo cơ sở gia công, sản xuất xuất khẩu;

   b) Từ Hệ thống cơ sở dữ liệu hải quan:

   b.1) Hệ thống thông tin quản lý tổ chức, cá nhân hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất;

   b.2) Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan (Hệ thống VCIS);

   b.3) Hệ thống thông quan điện tử tập trung (Hệ thống e-Customs);

   b.4) Hệ thống thông tin quản lý rủi ro (Hệ thống RM);

   b.5) Hệ thống thông tin vi phạm (Hệ thống QLVP14);

   b.6) Hệ thống thông tin quản lý dữ liệu giá tính thuế (Hệ thống GTT02);

   b.7) Hệ thống thông tin kế toán thuế XNK tập trung (Hệ thống KTT);

   b.8) Hệ thống thông quan tàu biển xuất nhập cảnh (Hệ thống e-Manifest);

   b.9) Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu phân loại và mức thuế (Hệ thống MHS);

   b.10) Hệ thống thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan (Hệ thống CI02);

   b.11) Các danh mục rủi ro hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

   b.12) Các Hệ thống thông tin, dữ liệu khác có liên quan (nếu có).

   c) Từ hoạt động nghiệp vụ hải quan (đăng ký, giám sát, kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra hồ sơ, tham vấn giá, kết quả giám định hàng hóa, xác định trước mã số, trị giá;...);

   d) Từ bộ phận quản lý rủi ro, chống buôn lậu thu thập, phát hiện trong quá trình thực hiện nghiệp vụ;

   đ) Từ văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên;

   e) Từ các cơ quan khác ngoài cơ quan hải quan (Bộ, cơ quan ngang bộ, Thuế, Công an, Kho bạc, Ngân hàng, các hiệp hội ngành nghề,...) cung cấp;

   g) Từ những người khai hải quan tham gia hoạt động xuất nhập khẩu cung cấp;

   h) Từ các nguồn thông tin khác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn