Các trường hợp được khai Tờ khai vận chuyển kết hợp của hàng hóa xuất, nhập khẩu

Ngày hỏi:25/03/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các trường hợp được khai tờ khai Tờ khai vận chuyển kết hợp của hàng hóa xuất, nhập khẩu bao gồm các trường hợp nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các trường hợp được khai Tờ khai vận chuyển kết hợp của hàng hóa xuất, nhập khẩu
   (ảnh minh họa)
  • Các trường hợp được khai Tờ khai vận chuyển kết hợp của hàng hóa xuất, nhập khẩu quy định tại Khoản 1 Điều 42 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ năm 2015 về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   - Hàng hóa xuất khẩu đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu được vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu đến cửa khẩu xuất; kho ngoại quan; địa điểm thu gom hàng lẻ; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

   - Hàng hóa xuất khẩu đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu được vận chuyển từ cửa khẩu nơi đăng ký tờ khai đến cửa khẩu xuất; kho ngoại quan; địa điểm thu gom hàng lẻ; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

   - Hàng hóa nhập khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, khu phi thuế quan;

   - Hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan;

   - Hàng hóa vận chuyển từ khu phi thuế quan đến cửa khẩu xuất; kho ngoại quan; địa điểm thu gom hàng lẻ; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu hoặc đến các khu vực phi thuế quan khác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn