Cán bộ, công chức có được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan hay không?

Ngày hỏi:23/10/2018

Xin cho hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành thì các đối tượng đang là cán bộ, công chức nhà nước thì có được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan như các đối tượng khác hay không? Rất cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì những người làm việc tại đại lý làm thủ tục hải quan có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên, có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan và được đại lý làm thủ tục hải quan đề nghị thì được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

   Trong đó, mã số nhân viên được ghi trên Thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và được sử dụng trong thời gian hành nghề khai hải quan của nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 12/2015/TT-BTC thì các đối tượng không được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan:

   - Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

   - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù;

   - Người có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, kiểm toán bị xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Thuế hoặc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong thời hạn 01 năm kể từ ngày có quyết định xử phạt;

   - Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

   - Cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ nhưng đang trong thời gian quy định không được kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 102/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về việc quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực trách nhiệm quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ;

   - Các trường hợp bị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 12/2015/TT-BTC.

   Như vây: căn cứ các quy định cũng như các phân tích trên đây thì cán bộ, công chức trong các trường hợp sau đây không được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan:

   - Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

   - Cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ nhưng đang trong thời gian quy định không được kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 102/2007/NĐ-CP.

   Do đó, kết luận: người đang là cán bộ, công chức nhà nước thì không được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn