Công thức tính RVC của Hiệp định ASEAN - Trung Quốc

Ngày hỏi:09/11/2019

Tôi biết là RVC là hàm lượng giá trị khu vực, nhưng tôi không biết cách xác định. Vậy cho hỏi công thức tính RVC được tính như thế nào theo quy định mới?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư 21/2019/TT-BCT (Có hiệu lực ngày 23/12/2019) quy định cách tính RVC như sau:

   *Công thức tính trực tiếp

   RVC =

   Chi phí nguyên liệu AHKFTA + Chi phí nhân công trực tiếp
   + Chi phí phân bổ trực tiếp + Chi phí khác + Lợi nhuận


   x 100%

   Trị giá FOB

   *Công thức tính gián tiếp

   RVC =

   Trị giá FOB - Trị giá nguyên liệu, phụ tùng
   hoặc hàng hóa không có xuất xứ (VNM)


   x 100%

   FOB

   Việt Nam áp dụng công thức tính RVC gián tiếp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này để xác định xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu trong AHKFTA.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn