Điều kiện nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học

Ngày hỏi:21/10/2019

Bên cạnh những quy định chung về nhập khẩu hàng hóa là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng mà tôi được biết thì theo quy định mới để nhập khẩu những sản phẩm bị cấm này thì cần đáp ứng điều kiện nào khác để nhập về nghiên cứu khoa học vậy? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí chung được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 31/2019/QĐ-TTg:

   - Hàng hóa nhập khẩu chỉ để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc gia công của thương nhân; không được phục vụ mục đích bán, biếu, tặng;

   - Hàng hóa nhập khẩu không được gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

   Tiêu chí, điều kiện nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 31/2019/QĐ-TTg, cụ thể đáp ứng các điều kiện sau:

   - Hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chí, điều kiện chung quy định tại khoản 1 Điều này;

   - Hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục sản phẩm, thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học của đề án, dự án nghiên cứu khoa học đã được phê duyệt;

   - Hàng hóa nhập khẩu được thuê hoặc mua hoặc mượn từ đối tác nước ngoài có các tính chất, đặc điểm mang tính riêng biệt, chuyên dùng mà sản phẩm hàng hóa bán ở thị trường trong nước không thay thế được.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cấm nhập khẩu
  Công nghệ thông tin
  Nghiên cứu khoa học
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn