Điều kiện nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để sửa chữa cho thương nhân nước ngoài

Ngày hỏi:21/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất thì bên cạnh những tiêu chuẩn chung khi nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để sửa chữa cho thương nhân nước ngoài thì cần phải đáp ứng những điều kiện khác như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí chung được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 31/2019/QĐ-TTg:

   - Hàng hóa nhập khẩu chỉ để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc gia công của thương nhân; không được phục vụ mục đích bán, biếu, tặng;

   - Hàng hóa nhập khẩu không được gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

   Tiêu chí, điều kiện khác khi nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa cho thương nhân nước ngoài được quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định 31/2019/QĐ-TTg, cụ thể đáp ứng các điều kiện sau:

   - Hàng hóa nhập khẩu để gia công phải đáp ứng tiêu chí, điều kiện chung quy định tại khoản 1 Điều này;

   - Phải có phương án, biện pháp bảo đảm quá trình thực hiện hoạt động gia công sửa chữa không gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

   - Có cơ sở, nhà máy sản xuất; hệ thống dây chuyền, thiết bị thực hiện hoạt động gia công sửa chữa phù hợp với quy trình sản xuất của từng loại sản phẩm; có phương án bảo đảm nhân lực đáp ứng quy mô sản xuất;

   - Ngoài việc bảo đảm tuân thủ các điều kiện quy định từ điểm a đến c khoản 3 Điều này, hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu phải thực hiện theo các quy định về gia công hàng hóa thông thường quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn