Doanh nghiệp FDI có được thực hiện việc xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hóa không?

Ngày hỏi:03/09/2019

Công ty FDI có quyền thực hiện xuất nhập khẩu tại chỗ đối với hàng mua từ nước ngoài hoặc của doanh nghiệp khác trong nước .( bán hàng cho công ty ngoài Việt nam và được khách hàng chỉ định giao hàng trong lãnh thổ Việt nam ) .Cám ơn.

 

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC Bộ Tài chính quy định:

   Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

   1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:

   a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại (Khoản 3 Điều 42 Nghị định 69/2018/NĐ-CP).

   b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

   c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam”.

   Do vậy, trường hợp hàng hóa của công ty bạn sẽ được xem là xuất nhập khẩu tại chỗ nếu công ty bạn là chủ thể xuất bán hàng hoá cho thương nhân nước ngoài và được thương nhân nước ngoài này chỉ định giao hàng tại Việt nam cho các doanh nghiệp khác nhập khẩu.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn