Gỡ vướng mắc về nhập khẩu phế liệu

Ngày hỏi:19/06/2015

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

  Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • Về thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu

   Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với loại phế liệu trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

   Trong khi chờ văn bản hướng dẫn thực hiện, đối với những phế liệu nhập khẩu cấp thiết của doanh nghiệp phục vụ sản xuất chưa có quy chuẩn kỹ thuật về môi trường thì đề nghị hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có cơ chế tạm thời cho phép từng trường hợp cụ thể được phép nhập khẩu phế liệu trong Danh mục được phép nhập khẩu khi đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường.

   Đối với phế liệu thu được trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan từ ngày 15/6/2015 thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu:“Việc thu gom, vận chuyển chất thải từ khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất vào nội địa được thực hiện thống nhất như đối với chất thải ngoài khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Nghị định này; không áp dụng quy định tại Chương VIII Nghị định này đối với phế liệu từ khu phi thuế quan, khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất”.

   Về nhập khẩu mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc, vỏ trai làm nguyên liệu sản xuất

   Mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc phục vụ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ không phải được thu hồi từ quá trình sản xuất hàng hóa và tiêu dùng; “mặt hàng này không được coi là phế liệu mà là nguyên liệu phục vụ sản xuất và không phải thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất”.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn